Openbaar gemaakte informatie ​naar aanleiding van Woo-verzoeken

Hier vindt u inf​ormatie die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo) door de gemeente Den Haag openbaar gemaakt is. Het gaat over elk genomen Wob-besluit en de bijlagen vanaf 1 juli 2021 (datum van het besluit). ​Vanaf 1 mei 2022 worden alle Woo-verzoeken met de daarop genomen besluiten en bijbehorende bijlagen hier gepubliceerd. De informatie wordt openbaar gemaakt naar aanleiding van een verzoek daartoe. Volgens de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), in de Wob en de Woo zijn specifieke (persoons)gegevens onleesbaar gemaakt.

Zoeken
De informatie is door iedereen te bekijken. Zoekt u specifieke informatie? Selecteer een thema in het menu aan de rechterkant. U kunt ook een zoekterm invoeren. U krijgt de besluiten en de bijlagen te zien die voldoen aan uw keuze.

Toegankelijkheid
Wij willen graag dat onze informatie voor iedereen leesbaar is. De bijlagen die wij publiceren voldoen echter niet altijd aan deze eis. Kunt u een document niet lezen? Neem contact op met ons en wij helpen u verder.